Ondersteuning
lokale overheid
Strategische
woonvisie
WOP
Publieke
ruimte
Ontwikkelings-
potentieel
strategische
locaties
Project
begeleiding
Nog enkele
projecten
in the picture

Als uw persoonlijke ontwerper en adviseur fungeert S·DROOM als een verlengstuk van het bestuur en haar administratie(s), een soort tijdelijke collega. Met het bestuur en de diensten ruimtelijke ordening & planning, milieu & duurzaamheid, lokale economie en mobiliteit worden, SAMEN, doordachte visies en plannen opgemaakt zoals bijvoorbeeld:

  • Strategische visie op wonen (thematisch beleidskader gemeentelijk Beleidsplan Ruimte), eventueel verder door vertaald in een woonomgevingsplan (WOP) met duidelijke richtlijnen
  • Ontwerp publieke ruimte, van onthardingsprojecten tot groene woonprojecten
  • Ontwerpend onderzoek naar ontwikkelingspotentieel van strategische locaties
  • Projectbegeleiding van woonprojecten en vergunningsaanvragen
  • ...