Strategische
woonvisie
WOP

De strategische woonvisie, eventueel aangevuld met een woonomgevingsplan (= WOP = zoneringsplan en richtlijnen), biedt een antwoord op cruciale gemeentelijke vragen en bezorgdheden zoals:

  • Hoe bouwen en wonen betaalbaar maken?
  • Hoe vergrijzing kwalitatief opvangen in eigen buurt of in het centrum?
  • Hoe bestaande woonwijken verduurzamen?
  • Hoe nieuwe dorpse woonvormen introduceren?
  • Hoe de omgevingsvreemde verappartementisering afremmen en/of afstemmen op de demografische noden en wensen?
  • Hoe onderhandelen met ontwikkelaars?
  • Hoe waken over het kleinschalig dorps karakter en de kenmerkende dorpsarchitectuur?
  • Hoe klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen stimuleren/afdwingen?
  • Hoe autogebruik ontmoedigen en fietsen/wandelen stimuleren?
  • ...

Vaak wordt er aan de opmaak een tijdelijke planologische ondersteuningsperiode gekoppeld. Door de visie en richtlijnen in deze periode te testen door af te toetsen aan lopende projecten kunnen er bijsturingen doorgevoerd worden zodat de strategische woonvisie kan evolueren tot een krachtig gedragen beleidsinstrument, dynamische stedenbouw zoals het hoort!

Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen voor het inplannen van een toelichtend gesprek.

Dat het WOP in de Antwerpse Kempen een succesverhaal is geworden, is gebleken uit de grote belangstelling voor het woonomgevingsplan. Als bezieler van het WOP heb ik dan ook het genoegen gehad om als spreker een bijdrage te mogen leveren aan verscheidende studiedagen, zoals het VRP-congres en workshop dorpsarchitectuur door AR-TUR. Ook zijn er enkele publicaties in vakboeken en vakbladen verschenen, zoals in ‘Recepten voor klimaatneutrale kernversterking’ door Band Beter Leefmilieu en ‘Verdichting van dichterbij bekeken’ door Xavier Buijs (VVSG).

De beste ambassadeurs zijn de gemeenten zelf natuurlijk, u kan altijd contact opnemen met de omgevingsambtenaar of de schepen RO van de gemeenten Retie, Balen, Meerhout, …

 

Zie ook eens bij ‘projecten in de picture’