Ontwikkelings-
potentieel strategische locaties

Omvangrijke gronden in (gedeeltelijke) gemeentelijke eigendom of van enkele private partners kunnen best ingeschakeld worden om een dorps- of (rand)stedelijk weefsel te versterken en/of een nieuwe boost te geven. I.p.v. een programma op voorhand vast te leggen wordt er via ontwerpend onderzoek de maximale draagkracht, het programma en projectkwaliteit vastgelegd. Het afgewogen programma, met wervende beelden, wordt vervolgens gebruikt om ontwikkelaars aan te trekken en/of te sturen.

Schoolcampus/dorpspark/woonproject- Meerhout

Historische steenbakkerijsite als groen gemengd woonproject - Rijkevorsel