Project
begeleiding

Te vaak lopen interessante (complexe) woonprojecten vertraging op of komen gewoon niet toe tot ontwikkeling. De reden? Enerzijds hebben projectontwikkelaars/architecten nog vaak de oude gewoonte om een afgewerkt dossier in te dienen zonder de gemeente te betrekken in het ontwerpproces. Anderzijds ontbreekt er bij de gemeente vaak een duidelijke visie over het gebied of de knowhow over duurzaam kwalitatief bouwen en ontwikkelen.

Voor dergelijke, moeilijkere dossiers, kan er samen (administratie, bestuur, S·DROOM) een begeleidingstraject worden opgestart. De wijze van begeleiding varieert van louter advies op het projectvoorstel tot brainstormsessies met de ontwikkelaar. Als zo een proces niet de verwachte resultaten oplevert, kan er eventueel nog geopteerd worden voor de opmaak van een masterplan of inrichtingsoefening met duidelijke richtlijnen.

Oorspronkelijk plan ontwikkelaar: geen visuele relatie met achterliggend publiek toegankelijke pastoriepark, louter opbrengstarchitectuur

Via een sturende 3D inrichtingsschets naar een prachtig zuidgericht woonproject MET zicht op het parkgebied.

Van een traditionele appartementsblok met garageboxen in de tuin tot een toegangspoort naar achterliggend dorpsversterkend woonpark.